Najkrajšie citáty o Vianociach…

Vianoce sú čarovná chvíľa, kedy viac prejavujeme vďaku, city, lásku… Ale akonáhle skončia, akoby všetci na ne zabudli.  A také by bolo pekné, keby všetko mohlo zostať rovnaké a navždy v srdciach všetkých…

Spomaľte v tomto krásnom predvianočnom období, i keď sa možno ešte naháňate po obchodoch za darčekmi, upratujete, pečiete. Skutočná podstata Vianoc je o iných hodnotách. Prečítajte si o tom nie­koľko in­špi­ra­tív­nych ci­tá­tov.

Vianoce nie sú časom, ani obdobím, ale stavom mysle. Šírenie pokoja, dobra a množstvo vďaky, sú tým skutočným duchom Vianoc. – Calvin Coolidge

„Chcel by som vložiť vianočnú atmosféru do pohára a môcť z neho vyberať každý mesiac po troške.“ – Henry Miller

„Via­noce nie sú o ot­vo­rení na­šich da­rov, ale o ot­vo­rení na­šich sŕdc.“ – Ja­nice Ma­e­di­tere

„Via­noce sú láska. Za­kaž­dým, keď ľú­bime, za­kaž­dým, keď da­ru­jeme, sú Via­noce.“ – Dale Evans

Dokonalý vianočný stromček? Všetky vianočné stromčeky sú dokonalé! – Ch. Barnard

„Sú to Via­noce v srdci, ktoré ší­ria Via­noce do vzdu­chu.“ – W. T. El­lis

„Moja myš­lienka na Via­noce, či už sta­ro­módna alebo mo­derná, je veľmi jed­no­du­chá: mi­lu­jem os­tat­ných. Pre­mýš­ľajte o tom, prečo mu­síme ča­kať na Via­noce, aby to tak bolo?!“ – Bob Hope

„Pa­mä­taj si, že ak ne­náj­deš Via­noce vo svo­jom srdci, ur­čite ich ne­náj­deš pod strom­če­kom.“ – Neznámy autor

Nerob si starosti kvôli veľkosti vianočného stromčeka. V očiach detí sú všetky vysoké desať metrov. – L. Wilde

„Sú chvíle, kedy život ti daruje momenty nečakanej krásy.“ – Fabio Volo

Príbeh Vianoc nikdy nestratí svoju krásu a pokračuje storočia, aby nás priťahoval. – Neznámy autor

„Čo sú Vianoce? Niečo výnimočné. Bláznovstvo v strede zimy, tajomstvá, objatia a nečakané návštevy. Je to návrat do dôb jaskýň: iba jedlo, oheň a rodina.“ – Pam Brown

Motivácia
na každý deň

Pridaj sa k viac ako 18 000 nadšeným odberateľom, ktorí dostávajú každé ráno na svoj email jeden inšpirujúci obrázkový citát.

Autor

Mon Laciková
Energická žena s pozitívne naladeným životným entuziazmom a dobrodružnou dušou. Rada sa na svet pozerám cez objektív a zachytávam krásne, nezabudnuteľné momenty života.

Zdieľať

ZANECHAŤ ODPOVEĎ

Zadajte svoj komentár!
Zadajte svoje meno tu